TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Stanisław LABER, Alicja LABER, Agnieszka LABER
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK CERAMICZNYCH AL2O3 NATRYSKIWANYCH PLAZMOWO

W artykule przedstawiono właściwości  tribologiczne powłok na bazie proszku ceramicznego Al2O3 oraz  proszku Al2O3 z dodatkiem 4%Mo natryskiwanych plazmowo. Badania powłok prowadzono w skojarzeniu ze stalą C45 za pomocą   maszyny tarciowo zużyciowej typu Amsler w warunkach tarcia suchego oraz mieszanego. Węzeł tarcia smarowano olejem przekładniowym Shell Spirax S2 A 80W-90 stosowanym w urządzeniach wiertniczych poszukiwania nafty i gazu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wpływ rodzaju powłoki i rodzaju tarcia na właściwości tribologiczne badanych powłok. Korzystne właściwości tribologiczne uzyskano dla powłoki Al2O3 z dodatkiem 4%Mo.

Plik artykułu:

2014-12-04-Tribo-14v45n1_p041-052.pdf

Publikacja:

1/2014

Strony:

041 - 052
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.