TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Alicja LABER, Krzysztof ADAMCZUK
POPRAWA WARUNKÓW PRACY WĘZŁA TARCIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH DO OLEJU SMAROWEGO

W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i weryfikacyjnych na rzeczywistych obiektach technicznych dla oleju smarowego CE/SF SAE 15W/40 i modyfikowanego preparatami eksploatacyjnymi o działaniu chemicznym, na bazie metali miękkich i powodującymi efekt selektywnego przenoszenia. Badania laboratoryjne obejmowały wyznaczenie takich wskaźników charakteryzujących właściwości smarne jak: obciążenie zespawania, obciążenie niezacierające, wskaźnik zużycia pod obciążeniem , obciążenie zacierające oraz wyznaczenie zużycia poprzez pomiar średniej średnicy skaz na nieruchomych kulkach biorących udział przy wyznaczeniu obciążenia zespawania. Po badaniach laboratoryjnych przeprowadzono badania weryfikacyjne na silnikach autobusów po eksploatacji około 20 tys. km. Po procesie eksploatacji silników autobusów wyznaczono właściwości smarne, fizykochemiczne oraz zawartość żelaza w środkach smarowych. Badania wykazały, że preparaty eksploatacyjne wprowadzone do oleju handlowego CE/SF SAE 15W/40 wpłynęły na wzrost własności przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych olejów przed i po procesie eksploatacji silników autobusów około 20 tys. km. Preparaty eksploatacyjne wpłynęły na mniejszy spadek lepkości olejów mierzonych w temperaturze 40 oC i 100 oC w porównaniu do oleju handlowego, zmniejszyły spadek liczby zasadowej oraz spowodowały mniejszy przyrost zawartości żelaza w olejach.

Plik artykułu:

2014-12-04-Tribo-14v45n1_p027-040.pdf

Publikacja:

1/2014

Strony:

027 - 040
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.