TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Piotr KOSTENCKI, Tomasz STAWICKI
WZROST TEMPERATURY LEMIESZY PŁUŻNYCH WYWOŁANY TARCIEM GLEBY PODCZAS ICH UŻYTKOWANIA

Zmierzono temperaturę powierzchni lemieszy płużnych podczas orki prowadzonej w dwóch warunkach. Pomiary wykonywano za pomocą termometru kontaktowego w dwóch miejscach powierzchni lemiesza oraz za pomocą kamery termowizyjnej dla całej jego powierzchni. Stwierdzono, że w zależności od warunków pracy temperatura powierzchni lemieszy w miejscach pomiaru była wyższa od około 4 do blisko 9°C niż temperatura uprawianej gleby. Silniejszemu nagrzewaniu ulegała powierzchnia części dziobowej lemiesza, prawdopodobnie ze względu na większy nacisk gleby. Stwierdzono również, że kamera termowizyjna, bez wcześniejszego przygotowania powierzchni lemiesza do pomiaru, nie może być stosowana w celu ustalenia rozkładu temperatury na jego powierzchni. Przedstawiono szereg czynników mogących wpływać na wartość temperatury pracy lemieszy, których znaczenie wymaga doświadczalnego potwierdzenia.

Plik artykułu:

2014-12-04-Tribo-14v45n1_p011-026.pdf

Publikacja:

1/2014

Strony:

011 - 026
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.