TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Andrzej POSMYK
TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF COMPOSITE COATINGS ON ALU MINIUM ALL OY PARTS FOR TRANSPORT MEANS (TRIBOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK KOMPOZYTOWYCH NA WYKONANYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM CZĘŚCIACH ŚRODKÓW TRANSPORTU)

The present paper describes the structure, surface topography, and tribological properties of a DLC composite coating produced by magnetron sputtering on an engine cylinder liner AC-AlSi12NiCuMg (AC-47000) cast alloy as well as on AW 6061 aluminium alloy matrix W6.A15A composite (AW-6061+10Al2O3P) used for the production of oil-less air compressor cylinders and car roof sliders. The DLC coating slid against a TG15 sliding composite under dry friction, which is an equivalent to the friction system for oil-less air compressors and against cast iron under limited lubrication conditions (boundary lubrication). The limited lubrication conditions are dominant during the starting of a cold combustion engine, when the viscosity of oil is too high and the splash lubrication is not sufficient. The DLC coatings’ properties are compared with the anodic hard coatings (AHC) and composite coating with an AHC matrix applied in sliding contacts presently used. The wear of composite TG15 during sliding against DLC was higher than during sliding against AHC. The DLC coating can replace the anodic hard coating and composite coatings on its matrix presently used in sliping contacts.

 

W pracy przedstawiono strukturę, topografię powierzchni i właściwości tribologiczne kompozytowych powłok DLC wytworzonych metodą rozpylania magnetronowego na stosowanym do wytwarzania tulei cylindrowych silników spalinowych stopie odlewniczym AC-AlSi12NiCuMg (AC-47000) oraz na kompozycie W6.A15A z osnową ze stopu aluminium AW-606+10Al2O3P używanym do wytwarzania bezolejowych sprężarek powietrza i na prowadnice rozsuwanych dachów samochodowych. Powłoka DLC współpracowała z tworzywem TG15 w warunkach tarcia technicznie suchego, co odpowiada warunkom pracy sprężarek bezolejowych oraz z żeliwem w warunkach ograniczonego smarowania (tarcie graniczne). Warunki ograniczonego smarowania występują podczas rozruchu zimnego silnika, gdy lepkość oleju jest za wysoka a smarowanie rozbryzgowe niewystarczające. Właściwości powłoki DLC zostały porównane z właściwościami stosowanych dotychczas anodowej powłoki tlenkowej (AHC) i powłoki kompozytowej na jej osnowie. Zużycie tworzywa TG15 we współpracy z DLC było większe niż we współpracy z AHC. Powłoka DLC może zastąpić stosowaną dotychczas powłokę tlenkową i powłoki kompozytowe na jej osnowie.

DOI: 10.5604/01.3001.0010.6335

Plik artykułu:

2017-08-29-Tribo-17v48n2_p149_156.pdf

Publikacja:

2/2017

Strony:

149 - 156
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.