TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Krzysztof WIERZCHOLSKI
TRIBOLOGIA ELIPTYCZNYCH ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO

Współczesne badania eksperymentalne wyposażone w mikroskopy najnowszej generacji potwierdzają, że głowy stawu biodrowego człowieka  są z natury nie sferyczne lecz eliptyczne. Kształt elipsoidy jest formowany zazwyczaj cieńszą  lub grubszą warstewką chrząstki stawowej na powierzchni głowy. Badania laboratoryjne potwierdzają, że warstewka chrząstki stawowej jest najszersza  na górnym biegunie a najcieńsza na równiku [L.1,6,11]. Przez górny biegun eliptycznej głowy a zarazem wzdłuż najdłuższej półosi elipsoidy przebiega oś szyjki uda. Ze względu na minimalną wartość oporów tarcia najkorzystniejszy jest obrót głowy kostnej biodra po kierunku równoleżnika  czyli po kierunku równika, ponieważ bryła elipsoidy kostnej jest obrotowa. Inne kierunki obrotu są również możliwe ale odznaczają się między innymi zwiększonymi oporami tarcia spowodowanymi minimalną różnicą długości półosi elipsy w przekrojowej płaszczyźnie  obrotu elipsoidalnej głowy kostnej. Praca niniejsza przedstawia niektóre aspekty konstrukcji i eksploatacji w zakresie współpracy powierzchni eliptycznych endoprotezy stawu biodrowego jak również omówione zostaną korzyści wynikające z  współpracy połowiczej endoprotezy eliptycznej z eliptyczną głową kostną.W przypadku zniszczonej panewki wszczepienie eliptycznej protezy połowiczej  panewki ułatwia współpracę  z eliptyczną  głową kostną.

Plik artykułu:

2014-12-04-Tribo_14v_45n2_p167_174.pdf

Publikacja:

2/2014

Strony:

167 - 174
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.