TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Ewa PAWELEC, Mirosław NESKA
INTERACTIONS BETWEEN LUBRICANT AND STEEL SUBSTRATE – A CONCEPTUAL METHOD OF ANALYSIS (KONCEPCJA TESTOWANIA ODDZIAŁYWANIA ŚRODKA SMAROWEGO Z PODŁOŻEM STALOWYM)

The paper demonstrates the methods for the analysis of the interaction between lubricant and steel substrate and presents the obtained results. The samples to be tested were commercially available greases as well as greases developed for the purpose of this research, containing a known amount of adhesion additives. Due to the lack of normalized methods, the authors applied indirect methods based on the analysis of the peel resistance and the resistance to variable shearing rates. The obtained results reveal that there is a possibility to apply the proposed methods for the comparative assessment of interactions between the grease and steel substrate.

 

 

W artykule przedstawiono metody badania oddziaływań środków smarowych z podłożem stalowym, a także zaprezentowano uzyskane wyniki. Przedmiotem badań były komercyjne smary plastyczne i smary opracowane na potrzeby eksperymentu zawierające znaną ilość dodatków adhezyjnych. Ze względu na brak znormalizowanej metody do badania zastosowano metodyki pośrednie oparte o pomiar siły rozrywania i odporności warstw smarowych na działanie zmiennych szybkości ścinania. Uzyskane wyniki wskazują, że istnieje możliwość wykorzystania zaproponowanych metod do oceny porównawczej oddziaływań smarów plastycznych z podłożem stalowym.

Plik artykułu:

2017-03-17-Tribo_17v48n1_p075_079.pdf

Publikacja:

1/2017

Strony:

075 - 079
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.