TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Izabela PLISZKA, Norbert RADEK, Aneta GĄDEK-MOSZCZAK, Peter FABIAN
PRACTICAL USE OF THE SURFACE LAYERS OF LASER MODIFIED WC-Cu COATINGS (PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE WARSTW POWIERZCHNIOWYCH WC-Cu MODYFIKOWANYCH LASEROWO)

TThe article presents the study of the effect of laser treatment on the microhardness of WC-Cu coatings applied by electro spark deposition. Observations of friction resistance test results allowed the evaluation of the coatings after laser treatment. The studies were conducted using WC-Cu electrodes, produced by sintering of nanostructural powders. The anti-wear coatings were electro spark deposited over C45 carbon steel by means ofEIL-8A, while the laser processing was performed by electro coats applied using a Nd:YAG, BLS720. Model tests were carried on test mechanical seals for rings made ​​of SiC and WC- Cu coatings before and after laser treatment.

 

Artykuł przedstawia badania wpływu obróbki laserowej na mikrotwardość obrabianych powłok WC-Cu nanoszonych metodą elektroiskrową. Na podstawie obserwacji badań oporów tarcia dokonano oceny właściwości powłok po obróbce laserowej. Docelowe badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Cu, które wytworzono poprzez spiekanie nanostrukturalnych proszków metodą metalurgii proszków. Przeciwzużyciowe powłoki zostały naniesione elektroiskrowo na próbki ze stali C45 przy pomocy urządzenia produkcji ukraińskiej, model EIL-8A, natomiast obróbkę laserową nałożonych powłok elektroiskrowych wykonano laserem Nd:YAG, model BLS 720. Przeprowadzone zostały także badania modelowe na stanowisku do badań uszczelnień czołowych dla pierścieni wykonanych z SiC oraz powłok WC-Cu przed i po obróbce laserowej.

 

 

 

 

 

Plik artykułu:

2016-12-16-Tribo-16v47n6_p121_130.pdf

Publikacja:

6/2016

Strony:

121 - 130
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.