TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Jan MONIETA
BADANIE ZUŻYCIA WYBRANYCH ELEMENTÓW OKRĘTOWYCH ŚREDNIOOBROTOWYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM ZASILANYCH PALIWAMI POZOSTAŁOŚCIOWYMI W WARUNKACH EKSPLOATACJI

W pracy przedstawiono wyniki badań wybranego obiektu, elementów i węzłów tribologicznych w aspekcie procesów zużycia. Obiektami badań były średnioobrotowe silniki produkowane na licencji firmy Sulzer. Wśród badanych typów silników ten zasilany paliwami pozostałościowymi podlegał intensywnemu zużyciu. Paliwa te zawierają znaczne ilości siarki, wody oraz odznaczają się dużą liczbą Conradsona. Badania zużycia prowadzono w naturalnych warunkach eksploatacji. Opisano także warunki, w których eksploatowane były badane silniki, gdzie występowały często niesprzyjające warunki tropikalne. Stwierdzono istotne zużycie czopów wału korbowego, tulei cylindrowych, tłoków i głowic. Intensywne zużycie wynika z konstrukcji silnika, w którym system smarowania tłoków i tulei oraz łożysk wału korbowego nie jest rozdzielony. Badania zużycia prowadzono głównie z zastosowaniem biernej obserwacji, pomiarów geometrycznych, analizy obrazów i oraz z zastosowaniem biernych i bierno-czynnych eksperymentów diagnostycznych. Problemem w badanych silnikach oprócz intensywnego zużycia materiałów metalowych było tworzenie się osadów. Celem badań była również identyfikacja rodzajów zużycia.

Plik artykułu:

2014-12-04-Tribo_14v_45n2_p111_121.pdf

Publikacja:

2/2014

Strony:

111 - 121
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.