TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Tomasz KOZIOR, Czesław KUNDERA
ASSESSMENT OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF POLYMERS USED IN ADDITIVE TECHNOLOGIES SLS AND PJM (OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH WYBRANYCH POLIMERÓW WYKORZYSTYWANYCH W TECHNOLOGIACH PRZYROSTOWYCH SLS I PJM)

The paper presents preliminary results of tribological research on materials used in two additive technologies photo-curing polymer resin PJM and selective laser sintering of polyamide powders SLS. A Tribometer T-15 type ring-disk was used to determine the impact of technological parameters, e.g., printing direction and building layer thickness on the selected tribological properties and wear processes for elements generally used as machine parts.

 

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań tribologicznych materiałów stosowanych w dwóch technologiach przyrostowych natrysku fotopolimeru PJM oraz selektywnym spiekaniu laserowym proszków poliamidowych SLS. Wykorzystano zestaw tribologiczny T-15 typu pierścień-tarcza w celu wyznaczenia wpływu parametrów technologicznych, tj. kierunku wydruku i grubości budowanej warstwy na wybrane właściwości tribologiczne oraz zużycie współpracujących elementów maszyn.

DOI:10.5604/01.3001.0010.6598

 

 

Plik artykułu:

2016-09-12-Tribo_16v47n5_073_084.pdf

Publikacja:

5/2016

Strony:

073 - 084
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.