TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Krzysztof DRUET, Jacek ŁUBIŃSKI, Antoni NEYMAN
WEAR OF Si OR B DOPED AMORPHOUS CARBON COATINGS (ZUŻYCIE AMORFICZNYCH POWŁOK WĘGLOWYCH DOMIESZKOWANYCH Si LUB B)

The paper describes a complex wear research on DLC (amorphous carbon) moped with boron (B) and silicone (Si). The tests were carried out in two different sliping systems: flat–on–flat (ring contact, unidirectional sliding) and ball–on–flat (reciprocating sliding). Water and medical saline solutions were used as lubricants. A comparative analysis of the results revealed differences in the initiation and progress of wear and the endurance with regard to coating’s composition, lubricant and contact geometry. The results obtained from the tests show the influence of the additive element on the wear resistance and the high dependency of coatings’ performance in the type of contact and of the lubricant used. In all cases analysed, the use of medical saline solution resulted in accelerated wear or an increased result scatter in comparison to pure water lubrication.

 

 

W artykule przedstawiono wyniki kompleksowych badań zużycia powłok DLC domieszkowanych borem (B) oraz krzemem (Si). Zadanie zrealizowano w dwóch konfiguracjach styku ślizgowego: płaszczyzna–płaszczyzna (styk o kształcie pierścieniowym, ruch jednokierunkowy) i kula – płaszczyzna (ruch prostoliniowy, zwrotny). Jako smary wykorzystano wodę destylowaną i sól fizjologiczną. Analiza porównawcza wyników wykazała różnice w przebiegu inicjacji zużycia oraz w trwałości powłok w zależności od składu chemicznego powłoki, substancji smarowej i geometrii styku. Wyniki wskazują na wpływ wszystkich uwzględnionych czynników na zużycie. We wszystkich przypadkach zastosowanie soli fizjologicznej jako smaru skutkowało przyspieszonym zużyciem. 

Plik artykułu:

2016-09-06-Tribo_16v47n4_055_068.pdf

Publikacja:

4/2016

Strony:

055 - 068
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.