TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Joanna KOWALCZYK, Łukasz NOWAKOWSKI, Monika MADEJ, Dariusz OZIMINA
ASSESSING THE EFFECT OF BIODEGRADABLE CUTTING FLUID ON TOOL WEAR IN MACHINING (OCENA WPŁYWU BIODEGRADOWALNEJ CIECZY CHŁODZĄCO-SMARUJĄCEJ NA ZYŻYCIE NARZĘDZIA W PROCESIE OBRÓBKI SKRAWANIEM)

This paper is concerned with the wear of a tool in turning under dry and wet conditions. The fluid used in the tests was a biodegradable cutting fluid containing zinc aspartate. The tool surface was analysed using a Talysurf CCI Lite optical profiler and an SX80 stereo zoom microscope. The results indicate that the cutting fluid tested offers all the functions required in turning.

 

W artykule przedstawiono zużycie narzędzia przed i po operacji toczenia bez oraz z biodegradowalną cieczą chłodząco-smarującą zawierającą asparginian cynku jako dodatek uszlachetniający. Obserwacje powierzchni noża wykonano profilometrem optycznym Talysurf CCI Lite oraz stereoskopowym mikroskopem inspekcyjnym SX80. Badania wykazały, że użyta do badań ciecz chłodząco-smarująca spełnia swoje funkcje.

DOI: 10.5604/01.3001.0010.7298

 

 

Plik artykułu:

2016-09-02-Tribo_16v47n3_119_127.pdf

Publikacja:

3/2016

Strony:

119 - 127
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.