TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Adrian MRÓZ, Agnieszka WIELOWIEJSKA-GIERTUGA, Tomasz WIŚNIEWSKI, Matusz BARCZEWSKI, ŁUKASZ ŁAPAJ, Monika GIERZYŃSKA-DOLNA
THE EFFECT OF AN ACCELERATED AGEING PROCESS ON TRIBOLOGICAL WEAR OF POLIMERIC ELEMENTS IN JOINT ENDOPROSTHESES (WPŁYW PROCESU PRZYSPIESZONEGO STARZENIA NA ZUŻYCIE TRIBOLOGICZNE POLIMEROWYCH KOMPONENTÓW ENDOPROTEZ)

The polymeric components of endoprostheses in in vivo conditions are subjected to the oxidation process (ageing). The paper presents the results of friction and wear testing performed with use of a knee-joint simulator. The polymeric parts were machined from UHMWPE and UHMWPE modified with the addition of vitamin E. The calorimetric analysis and tribological testing results confirm the negative effect of accelerated ageing in oxygen atmosphere on the tribological properties of UHMWPE as well as the antioxidative properties of vitamin E.

 

Polimerowe komponenty endoprotez w warunkach in vivo ulegają procesowi starzenia (utleniania). W artykule przedstawiono wyniki badań tarciowo-zużyciowych endoprotez stawu kolanowego. Komponenty polimerowe wykonano z UHMWPE i UHMWPE modyfikowanego witaminą E. Wyniki badań kalotometrycznych i tribologicznych potwierdziły negatywny wpływ procesu przyspieszonego starzenia w atmosferze tlenu na właściwości strukturalne i tribologiczne UHMWPE oraz antyoksydacyjne właściwości witaminy E.

DOI: 10.5604/01.3001.0010.7568

Plik artykułu:

2016-08-16-Tribo_16v47n2_p073_086.pdf

Publikacja:

2/2016

Strony:

073 - 086
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.