TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Tomasz WIŚNIEWSKI, Michał LIBERA
ZASTOSOWANIE TEORII ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH DO ANALIZY WYNIKÓW BADAŃ EMISJI JONÓW METALI W ENDOPROTEZACH STAWU BIODROWEGO

Celem pracy była ocena przydatności teorii zbiorów przybliżonych w analizie zużycia endoprotez. W pracy wyodrębnić można dwie zasadnicze części: w pierwszej opisano badania tribologiczne endoprotez stawu biodrowego, natomiast w drugiej dokonano analizy wyników tych badań, wykorzystując metodę generowania reguł decyzyjnych w oparciu o teorię zbiorów przybliżonych. W efekcie stwierdzono, że wygenerowane reguły decyzyjne nie są sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy, a zaproponowana metoda analizy może być przydatna w analizie tego rodzaju zagadnień.

 

 

Plik artykułu:

2015-09-21-Tribo_15v46n4_207_219.pdf

Publikacja:

4/2015

Strony:

207 - 219
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.