TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Michał WASILCZUK, Rafał GAWARKIEWICZ, Michał LIBERA, Filip WASILCZUK, Grzegorz KINAL
ŁOŻYSKOWANIE WAŁÓW PRZEKŁADNI TURBIN WIATROWYCH – PROBLEMY EKSPLOATACYJNE

W praktyce eksploatacyjnej turbin wiatrowych o tradycyjnej konstrukcji (przekładniowych) obserwowana jest duża awaryjność przekładni, a zwłaszcza łożysk tocznych szybkoobrotowych wałów przekładni. W Polsce na zlecenie właściciela dużej farmy wiatrowej, firmy Energa Wytwarzanie S.A., Politechnika Gdańska we współpracy z Politechniką Poznańską i Akademią Górniczo Hutniczą podjęły badania mające na celu diagnozowanie przyczyn uszkodzeń oraz sformułowanie zaleceń obniżających koszty eksploatacji. W pracy przed-stawione są pierwsze ustalenia wynikające z analizy istniejących danych z eksploatacji turbin wiatrowych o mocy 1,5 MW.

 

 

Plik artykułu:

2015-09-21-Tribo_15v46n4_187_198.pdf

Publikacja:

4/2015

Strony:

187 - 198
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.