TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

MONIKA GIERZYŃSKA-DOLNA, MARCIN LIJEWSKI, ADRIAN MRÓZ
TRIBOLOGICZNE ASPEKTY DOBORU MATERIAŁÓW NA IMPLANTY KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO KRĘGOSŁUPA

Endoprotezoplastyka krążka międzykręgowego jest stosunkowo nową procedurą leczenia chorych z przewlekłymi bólami kręgosłupa o charakterze dyskogennym. Niezależnie od doboru materiałów, z których wykonuje się elementy składowe implantu krążka międzykręgowego, wciąż najistotniejszym czynnikiem ograniczającym czas jego użytkowania jest podatność na zużycie wskutek tarcia. W artykule przedstawiono ocenę procesów fizyko-mechanicznych, występujących podczas użytkowaniu implantów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów tribologicznych. Uzyskane wyniki wskazują, że za względnie korzystny zestaw materiałów należy uznać parę trącą typu „metal-polietylen”. Zastosowanie polimerowej wkładki pozwala na uzyskanie stosunkowo niskich oporów tarcia (współczynnik tarcia poniżej 0,1), nawet przy dużym obciążeniu układu (2500 N). W przypadku pary trącej typu „metal-metal” za najkorzystniejszy materiał należy uznać stop Co28Cr6Mo. W ramach artykuł dokonano oceny mechanizmu zużycia poszczególnych par trących. Przedmiot analiz w przypadku pary trącej typu „metal-metal” stanowiła także analiza rozkładu wielkości produktów zużycia i stężenie jonów pierwiastków stopowych w cieczy smarującej.

 

Plik artykułu:

2014-12-03-Tribo-14v45n3_p059-070.pdf

Publikacja:

3/2014

Strony:

059 - 070
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.