TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK, Anita MAŃKOWSKA-SNOPCZYŃSKA, Witold PIEKOSZEWSKI
BADANIA TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW DO ZASTOSOWAŃ W TECHNICE MEDYCZNEJ

W pracy przedstawiono procedurę przeprowadzania badań technologicznych nowych materiałów przeznaczanych do zastosowania w technice medycznej, w szczególności na implanty stawów. Przedmiotem badań oraz analiz było przykładowe skojarzenie materiałowe: metal–polimer, w węzłach tarcia: trzpień–płytka oraz panewka–główka. Powierzchnie badanych elementów zostały ukształtowane oraz przygotowane zgodnie z wytycznymi norm. Modelowe i symulacyjne badania tribologiczne przeprowadzono w otoczeniu płynu Ringera. Wyznaczono charakterystyki tribologiczne oraz przeprowadzono analizę korelacji pomiędzy czynnikami technologicznymi (cechami geometrycznymi) ukonstytuowanymi w procesie wytwarzania a charakterystykami tribologicznymi (współczynnik tarcia/moment tarcia) oraz ukonstytuowaną w trakcie eksploatacji powierzchnią (produkty zużycia).

Plik artykułu:

2015-09-21-Tribo_15v46n4_111_122.pdf

Publikacja:

4/2015

Strony:

111 - 122
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.