TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Łukasz FROCISZ, Janusz KRAWCZYK, Tomasz TOKARSKI, Grzegorz CIOS, Marek PAĆKO
OBECNOŚĆ FAZY CIEKŁEJ W OBSZARZE KONTAKTU NARZĘDZIA Z ODKUWKĄ ZE STOPU TYTANU JAKO ŹRÓDŁO KATASTROFALNEGO MECHANIZMU ZUŻYCIA

Celem niniejszej pracy było określenie mechanizmu zużywania się materiału matrycy, jak i odkuwki tytanowej podczas procesu kucia matrycowego. Materiałem do badań była stal narzędziowa 55NiCrMoV7 z warstwą napawaną o podwyższonej zawartości Cr i Mo oraz odkuwka ze stopu Ti6Al4V. W wyniku kucia w temperaturze 940ºC na powierzchni obu materiałów pojawiły się wyraźne wy-żłobienia. Analiza metalograficzna pozwoliła stwierdzić, iż na powierzchni materiałów występują porowate struktury tlenkowe. Analiza chemiczna z tych obszarów wykazała obecność w produktach zużycia występujących na materiale matrycy – zwiększonej zawartości tytanu i aluminium. Wzajemne mieszanie materiału odkuwki i matrycy skutkowało powstaniem na powierzchni materiału niskotopliwej eutektyki. Zwiększenie temperatury na powierzchni styku najprawdopodobniej związane było z efektem egzotermicznym od odkształcenia, jak i tarciem występującym podczas procesu kucia. Zwiększony udział fazy α na powierzchni odkuwki skutkował powstawaniem w obszarach przypowierzchniowych siatki pęknięć. Pęknięcia te powodowały dodatkową intensyfikację procesu zużycia. 

 

 

Plik artykułu:

2015-09-21-Tribo_15v46n4_057_065.pdf

Publikacja:

4/2015

Strony:

057 - 065
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.