TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Michał STYP-REKOWSKI, Zbigniew BOROWSKI, Józef FLIZIKOWSKI, Maciej MATUSZEWSKI
ZUŻYWANIE ELEMENTÓW ROBOCZYCH MŁYNA UDAROWEGO I SPOSOBY MINIMALIZOWANIA SKUTKÓW TEGO PROCESU

W artykule przedstawiono analizę czynników mających wpływ na intensywność procesu zużywania udarowego młyna tarczowo-kołkowego, głównie jego elementów roboczych – kołków. Zidentyfikowano czynniki konstrukcyjne, którymi były: powierzchnia kołków i stan ich warstwy wierzchniej, przede wszystkim jej powierzchni. Na tej podstawie zaproponowano zmiany konstrukcyjne: na powierzchni bocznej kołków nacięto gwint, zwiększając w ten sposób ich powierzchnie czynne o ok. 80%. Kołki poddano ponadto obróbce cieplno-chemicznej – azotowaniu. Wprowadzenie zaproponowanych zmian zwiększyło trwałość kołków prawie dwukrotnie.

Plik artykułu:

2015-09-21-Tribologia_3_2015_173_182.pdf

Publikacja:

3/2015

Strony:

173 - 182
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.