TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Ewa KASPRZYCKA, Bogdan BOGDAŃSKI, Jan SENATORSKI
WARSTWY CHROMOWANE WYTWARZANE NA STALI NARZĘDZIOWEJ METODĄ PROSZKOWĄ ODPORNE NA ZUŻYCIE TRIBOLOGICZNO-KOROZYJNE

W pracy omówiono wyniki badań dotyczących węglikowych warstw chromowanych na stali narzędziowej metodą proszkową. Przeprowadzono badania grubości warstw, ich morfologii, składu fazowego, twardości oraz rozkładów stężenia chromu, węgla i żelaza w strefie dyfuzyjnej. Określono odporność warstw chromowanych na zużycie tribologiczno-korozyjne. Dla określenia właściwości tribologicznych użyto urządzenia Amsler typu A 135. Odporność na zużycie przez tarcie wykonano metodą krążek-płytka, stosując smarowanie 50% roztworem soli fizjologicznej podawanym kroplowo ze stałym wydatkiem 60 kropli/min. Udowodniono bardzo dobrą odporność na zużycie tribologiczno-korozyjne warstw chromowanych.

 

Plik artykułu:

2014-12-03-Tribo-14v45n3_p091-096.pdf

Publikacja:

3/2014

Strony:

091 - 096
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.