TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Kasper GÓRNY, Arkadiusz STACHOWIAK, Przemysław TYCZEWSKI, Wiesław ZWIERZYCKI
PRZYCZYNY RÓŻNIC ZUŻYCIA W OLEJACH POLIESTROWYCH ORAZ W ICH MIESZANINACH Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM

W węzłach tarcia sprężarek chłodniczych zawsze znajduje się mieszanina oleju i czynnika chłodniczego. W artykule przedstawiono wyniki badań modelowego węzła ślizgowego smarowanego olejami i mieszaninami różnych olejów poliestrowych z tej samej klasie lepkości ISO VG 32 z czynnikiem chłodniczym R134a. Stwierdzono znaczące różnice zużycia zarówno po testach samych olejów, jak i mieszanin z R134a.Przeprowadzono badania spektralne badanych olejów. Potwierdzono, że są to oleje poliestrowe zawierające dodatki uszlachetniające (ditiofosforan). Dodatkowo w oleju POE1 wykryto dodatek z ugrupowaniami siarkowymi (najprawdopodobniej dyspergator sulfonianowy). Stwierdzono, że obecność tego dodatku w oleju POE1 jest przyczyną mniejszego zużycia skojarzenia modelowego smarowanego tym olejem, jak również mieszaniną POE1/R134a. Badania profilometryczne zużytych powierzchni potwierdziły skuteczność tego dodatku.

Plik artykułu:

2015-09-21-Tribologia_3_2015_033_042.pdf

Publikacja:

3/2015

Strony:

033 - 042
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.