TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Bogdan BOGDAŃSKI, Ewa KASPRZYCKA, Paweł KRAŚNIEWSKI
CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE WĘGLIKOWYCH WARSTW CHROMOWANYCH WYTWARZANYCH METODĄ PROSZKOWĄ PRZY OBNIŻONYM CIŚNIENIU

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących chromowania dyfuzyjnego stali narzędziowej metodą proszkową zmodyfikowaną przez zastosowanie obniżonego ciśnienia podczas procesu dla uniknięcia utleniania wsadu. Procesy chromowania prowadzono w atmosferze chlorków chromu, przy obniżonym ciśnieniu w zakresie od 1 do 800 hPa, w temperaturze 830°C. Przeprowadzono badania budowy warstw, ich składu fazowego, profilów stężenia pierwiastków w strefie dyfuzyjnej warstw chromowanych oraz ich właściwości tribologicznych. Przeprowadzono porównanie pomiędzy grubością warstw wytwarzanych na stalach narzędziowych metodą próżniową oraz tradycyjną metodą proszkową. Wykazano, że metodą próżniową można wytwarzać warstwy przy znacznie niższych temperaturach, niż jest to możliwe za pomocą tradycyjnej metody proszkowej, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia właściwości mechanicznych podłoża stali. Wykazano dużą odporność na zużycie przez tarcie węglikowych warstw chromowanych wytwarzanych metodą próżniową.

Plik artykułu:

2015-09-21-Tribologia_3_2015_009_020.pdf

Publikacja:

3/2015

Strony:

009 - 020
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.