TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Wojciech ŻÓRAWSKI, Norbert RADEK
WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE NATRYSKANYCH NADDŹWIĘKOWO POWŁOK WĘGLIKOWYCH MODYFIKOWANYCH OBRÓBKĄ ELEKTROEROZYJNĄ

W pracy podjęto próbę wytwarzania przeciwzużyciowych warstw powierzchniowych hybrydową metodą naddźwiękowo-elektroiskrową. Powłoki z WC12Co i WC17Co zostały naniesione systemem do natrysku naddźwiękowego TAFA–JP-5000. Modyfikacja powłok obróbką elektroerozyjną została wykonana za pomocą urządzenia ELFA-541. Ocenę własności powłok przeprowadzono na podstawie analizy mikrostruktury, badań tribologicznych oraz pomiarów mikrotwardości i chropowatości.

 

 

 

Plik artykułu:

2015-07-03-Trib_5_09_s_273_282.pdf

Publikacja:

5/2009

Strony:

273 - 282
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.