TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Jan ZWOLAK
STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI BOKU ZĘBA KÓŁ ZĘBATYCH A PROCES ZMĘCZENIOWEGO ZUŻYWANIA POWIERZCHNIOWEGO

W pracy rozpatrywane są parametry struktury geometrycznej powierzchni boku zębów kół zębatych, ukształtowanej w końcowej fazie procesu technologicznego oraz ich wpływ na zmęczeniową wytrzymałość powierzchniową. Badaniom poddano koła zębate, których struktura geometryczna powierzchni boku zębów została ukształtowana przez stosowanie dwóch metod obróbki wykończeniowej: szlifowanie (technologia A), wiórkowanie (technologia B).W zakresie badań struktury geometrycznej powierzchni dokonano analizy wybranych parametrów objętościowo-powierzchniowych, a także parametrów funkcjonalnych.Badania doświadczalne zmęczeniowej wytrzymałości powierzchniowej boku zęba dały podstawę do przeprowadzenia wartościowania parametrów, charakteryzujących strukturę geometryczną powierzchni, w odniesieniu do wyznaczonej zmęczeniowej wytrzymałości powierzchniowej.

 

 

Plik artykułu:

2015-07-03-Trib_5_09_s_261_271.pdf

Publikacja:

5/2009

Strony:

261 - 271
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.