TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Łukasz WOJCIECHOWSKI, Stanisław NOSAL
ZMIANY SWOBODNEJ ENERGII POWIERZCHNIOWEJ A ODPORNOŚĆ NA ZACIERANIE METALI NIEŻELAZNYCH

W artykule przedstawiono wpływ obróbki plastycznej na zimno na stan energetyczny warstwy wierzchniej aluminium i miedzi, oceniany za pomocą wyznaczania swobodnej energii powierzchniowej. Próbki poddane takiej metodzie obróbkowej badano także po kątem odporności na zacieranie w skojarzeniu ze stalowymi przeciwpróbkami. Eksperyment realizowano wykorzystując substancje smarujące o różnych mechanizmach oddziaływania powierzchniowego. Ustalono, że wzrost swobodnej energii powierzchniowej wpływa na spadek odporności na zacieranie dla skojarzeń smarowanych substancją nieaktywną powierzchniowo (olej parafinowy). Odporność ta wzrastała natomiast dla skojarzeń smarowanych substancjami z dodatkami chemicznie reagującymi z powierzchnią (szczególnie dwusiarczkiem dwubenzylu).

 

 

 

Plik artykułu:

2015-07-03-Trib_5_09_s_247_260.pdf

Publikacja:

5/2009

Strony:

247 - 260
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.