TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Grzegorz ROTTA, Michał WASILCZUK
OBLICZENIOWA ANALIZA WYBRANYCH SYSTEMÓW DOSTARCZANIA SMARU W HYDRODYNAMICZNYCH ŁOŻYSKACH WZDŁUŻNYCH

Hydrodynamiczne łożyska wzdłużne hydrogeneratorów charakteryzują się znacznymi stratami tarcia, a olej smarujący obecnie jest zazwyczaj chłodzony w zewnętrznych układach chłodzenia. Skuteczność dostarczania schłodzonego oleju w pobliże wlotu do szczeliny smarowej ma wpływ na temperaturę łożyska i jego obciążalność. W praktyce spotyka się wiele różnych sposobów zasilania łożyska, jednak w literaturze brakuje opisów badań ich skuteczności. Dotychczas szczegółowa analiza przepływu środka smarowego i wymiany ciepła w przestrzeni między klockami łożyska z uwzględnieniem zróżnicowanych sposobów zasilania nie była możliwa. Od niedawna analizy takie można przeprowadzać z wykorzystaniem oprogramowania obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). W pracy przedstawiono przykładowe wyniki obliczeniowej analizy wpływu zastosowania wybranych systemów dostarczania schłodzonego oleju do łożyska na właściwości łożyska.

 

Plik artykułu:

2015-07-03-Trib_5_09_s_161_169.pdf

Publikacja:

5/2009

Strony:

161 - 169
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.