TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Tadeusz BURAKOWSKI, Wojciech NAPADŁEK
ABLACJA LASEROWA W TRIBOLOGII

Na podstawie literatury i prac własnych przedstawiono stan wiedzy dotyczący powierzchniowej obróbki materiałów za pomocą ablacyjnej mikroobróbki laserowej, ze specjalnym naciskiem na zastosowanie laserów o krótkich i ultrakrótkich impulsach. Przedstawiono propozycje autorów w zakresie definicji oraz usystematyzowania podziału mikroobróbki laserowej na grupy jakościowe. Przedstawiono wybrane wyniki badań własnych w zakresie oczyszczania laserowego, umacniania udarowego (LSP), modyfikacji oraz laserowej mikroobróbki ubytkowej w tribologii.

Plik artykułu:

2015-07-03-Trib_5_09_s_011_024.pdf

Publikacja:

5/2009

Strony:

011 - 024
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.