TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Andrzej Szymon WALISZEWSKI, Piotr MICHALAK
ZMIANY CHARAKTERYSTYK REOLOGICZNYCH SYNTETYCZNYCH OLEJÓW SILNIKOWYCH W EKSPLOATACJI

Celem pracy było określenie zmian charakterystyk reologicznych dwóch olejów syntetycznych – Castrol SLX 0W/30 Long Tec oraz Castrol TXT 5W/30 Softtec Plus. Badania zostały przeprowadzone na olejach, które były eksploatowane na dystansie 15 000 km, jak i na olejach świeżych. W pracy podjęto głównie kwestie zmian charakterystyk reologicznych syntetycznych olejów silnikowych należących do różnych klas lepkościowych oraz wpływu temperatury na parametry charakterystyk reologicznych. Wykonane zostały pomiary własności reologicznych próbek w temperaturze 22ºC oraz temperaturze 40ºC. Podczas badań korzystano z lepkościomierza Brookfield DV-II+. Na podstawie uzyskanych wyników wykonano analizę własności reologicznych badanych olejów. Stwierdzono, że  nie ma istotnych statystycznie różnic pomiędzy parametrami charakterystyk reologicznych olejów eksploatowanych Castrol SLX 0W/30 Long Tec oraz Castrol TXT 5W/30 Softtec Plus, natomiast zmiany charakterystyki reologicznej oleju zużytego w stosunku do oleju świeżego są różne dla oleju Castrol SLX 0W/30 Long Tec i Castrol TXT 5W/30 Softtec Plus.

 

 

Plik artykułu:

2015-07-02-trybolog-4-09-s-235-242.pdf

Publikacja:

4/2009

Strony:

235 - 242
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.