TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Piotr SADOWSKI
MODEL ELEMENTARNEGO PROCESU ZUŻYWANIA ŚCIERNEGO

W pracy przyjęto model geometryczny ścierania metali ziarnem w kształcie stożka. Dla powyższego założenia określono sposób wyznaczania geometrii cząstek zużycia oraz związanych z nimi porcji energii mechanicznej. Uwzględniono pracę tarcia, twardość materiału, obciążenie normalne pary tarciowej, liniową intensywność zużywania, wymiary powierzchni nominalnej styku ciał oraz współczynnik sprawności zużywania. Przytoczono wybrane przykłady obliczeń charakterystyk geometrycznych i energetycznych cząstek zużycia dla mechanizmu zużywania ściernego metali.

 

 

 

Plik artykułu:

2015-07-02-trybolog-4-09-s-179-188.pdf

Publikacja:

4/2009

Strony:

179 - 188
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.