TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Mirosława KOSMYNINA
UKŁAD ELEKTROLITYCZNY ZABEZPIECZAJĄCY NÓŻ TOKARSKI PRZED ZUŻYCIEM TRIBOLOGICZNYM

Dla zabezpieczenia zużycia tribologicznego noża tokarskiego podczas jego pracy zastosowano dodatkowy obwód elektrolityczny z kontrolowanymi procesami elektrochemicznymi. Omówiono warunki pracy kontrolowanego układu elektrolitycznego z osadzaniem powłoki niskotarciowej (cynku). Parametry pracy układu elektrolitycznego wyznaczono w badaniach metodą woltamperometrii liniowej, stałoprądowej. Zastosowanie niezależnego i współpracującego z układem skrawania układu elektrolitycznego pozwoliło zwiększyć okres eksploatacji noża tokarskiego, przy zadanym, trzykrotnym współczynniku synergizmu technologii.

 

 

Plik artykułu:

2015-07-02-trybolog-4-09-s-89-102.pdf

Publikacja:

4/2009

Strony:

089 - 101
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.