TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Ewa M. KASPRZYCKA, Jan K. SENATORSKI, Bogdan B. BOGDAŃSKI
BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX TYPU CrC+(Ni-W), WYTWARZANYCH W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO POŁĄCZONYM Z OBRÓBKĄ GALWANICZNĄ

W pracy omówiono sposób wytwarzania warstw duplex typu CrC+(Ni-W) na powierzchni stali narzędziowej, stanowiący połączenie procesu chromowania próżniowego z obróbką galwaniczną. Wykonano pomiary grubości warstw, zbadano ich morfologię oraz wyznaczono rozkłady stężeń pierwiastków w strefie dyfuzyjnej tych warstw. Określono właściwości tribologiczne warstw. Stwierdzono, że odporność na zużycie przez tarcie warstw duplex typu CrC+(Ni-W) wytworzonych w procesie chromowania próżniowego na stali pokrytej powłoką elektrolityczną, jest porównywalna z odpornością  warstw węglikowych typu CrC, wytwarzanych bez wstępnego osadzania powłoki elektrolitycznej.

 

 

Plik artykułu:

2015-07-02-trybolog-4-09-s-69-78.pdf

Publikacja:

4/2009

Strony:

069 - 077
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.