TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Burkhard ZIEGLER, Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK
NOWE POMIARY PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH PRZEPROWADZONE METODĄ EMISJI AKUSTYCZNEJ W ŁOŻYSKACH ŚLIZGOWYCH

Niniejsza praca przedstawia nowe rezultaty badań doświadczalnych autora, wykonanych na stanowisku badawczym w Akademii Morskiej w Gdyni a dotyczących identyfikacji sił tarcia występujących w tarciu płynnym łożyska ślizgowego metodą emisji akustycznej. Badania te polegają na doświadczalnym wyznaczeniu zależności pomiędzy siłami tarcia występującymi w poprzecznym łożysku ślizgowym podczas jego eksploatacji a prędkością kątową wału łożyskowego, obciążeniem łożyska, a także liczbami Sommerfelda. Takie pomiary zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu emisji akustycznej dla oleju bazowego oraz dla oleju Lotos. Według informacji autorów niniejsze rezultaty badań uzyskane dla oleju bazowego oraz dla oleju Lotos są porównywalne z analogicznymi wynikami pomiarów uzyskanych i opublikowanych przez autorów rok temu przy użyciu oleju Castrol. Niniejsze rezultaty badań zostały również porównane z wynikami badań przeprowadzonymi przez autorów w Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Giessen w Niemczech.

Plik artykułu:

2015-07-02-Tribologia_6-2009_s_165-174.pdf

Publikacja:

6/2009

Strony:

165 - 174
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.