TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Bogdan WARCHOLIŃSKI
PROJEKTOWANIE POWŁOK PRZECIWZUŻYCIOWYCH W OPARCIU O PODEJŚCIE KRYSTALOCHEMICZNE

Możliwość tworzenia twardych powłok charakteryzujących się właściwościami samosmarującymi jest jednym z najważniejszych zagadnień tribologii. Wytwarzanie nowych powłok o architekturze wielowarstwowej czy nanokompozytowej jest powszechne, szczególnie w zastosowaniach do obróbki na sucho lub w podwyższonych temperaturach. W takich przypadkach tworzy się na powierzchni warstwa tlenkowa redukująca tarcie i zużycie. W pracy przedstawiono możliwość opracowania powłok odpowiednich do rodzaju obróbki i obrabianego materiału zapewniając dobre właściwości tribologiczne szczególnie w podwyższonych temperaturach w oparciu o założenia teorii krystalochemicznej.

Plik artykułu:

2015-07-02-Tribologia_6-2009_s_123-136.pdf

Publikacja:

6/2009

Strony:

123 - 136
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.