TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Piotr Duda , Karolina Jurkiewicz, Sławomir Kaptacz, Jagoda Szymańska
CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW WĘGLOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PŁATKI ZASTAWEK SERCA

 

Do produkcji elementów mechanicznych zastawek serca są stosowane różnego typu materiały węglowe (węgiel szklisty lub kompozyt C/C). Ze względu na niezwykle newralgiczne miejsce ich wszczepienia, muszą one spełniać liczne wymagania: wykazywać wysoką wytrzymałość mechaniczną i chemiczną, biotolerancję oraz wysoką odporność na zużycie tribologiczne. W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych i mikromechanicznych materiałów węglowych na różnym etapie ich wytwarzania. W celu przeprowadzenia analiz charakterystyk tribologicznych opracowano metodykę badań na stanowisku kula-tarcza (tester T-01), która może posłużyć do porównania z wynikami uzyskanymi na nanotribometrach.

Plik artykułu:

2014-11-27-Tribo-14v45n3_p009-018.pdf

Publikacja:

3/2014

Strony:

009 - 018
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.