TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Paweł KRASOWSKI
CIŚNIENIE I PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU OLEJU W ŁOŻYSKU ŚLIZGOWYM PRZY NIESTACJONARNYM LAMINARNYM SMAROWANIU

W artykule przedstawiono wyniki rozwiązania zmodyfikowanego ciągu równań Reynoldsa opisującego laminarny niestacjonarny przepływ oleju smarującego w szczelinie smarnej poprzecznego cylindrycznego łożyska ślizgowego. Wyniki tych rozwiązań umożliwiają wyznaczenie rozkładu prędkości oleju w kierunku wzdłużnym łożyska. Uwzględniono niestacjonarne zaburzenia prędkości przepływu oleju w kierunku obwodowym na powierzchni czopa i panewki łożyska. Wyniki rozwiązania dotyczą izotermicznego modelu łożyska o nieskończonej długości smarowanego olejem o stałej lepkości dynamicznej.

Plik artykułu:

2015-07-02-Tribologia_6-2009_s_045-058.pdf

Publikacja:

6/2009

Strony:

045 - 058
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.