TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Janusz JANECKI, Zbigniew PAWELEC, Jolanta DRABIK, Marek WOLSZCZAK
O SPECYFICE ZUŻYWANIA METALOPOLIMEROWEGO KOMPOZYTU TERMOUTWARDZALNEGO

W artykule przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem kompozytu termoutwardzalnego na elementy łożysk ślizgowych. Badaniom poddano kompozyty o zróżnicowanych składach chemicznych. Omówiono wpływ chemoutwardzalnej żywicy epoksydowej na charakterystyki tribologiczne kompozytów fenolowo-formaldehydowych. Zbadano oddziaływanie temperatury prasowania na odporność cieplną oznaczaną za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i zużycie skojarzenia kompozyt termoutwardzalny–stal. Charakterystyki tribologiczne kompozytów wyznaczono na testerze T-05 typu rolka–klocek. Do identyfikacji zmian w składzie eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów modelowego węzła tarcia wykorzystano skaningową mikroskopię elektronową (SEM).

Plik artykułu:

2015-07-02-Tribologia_6-2009_s_029-044.pdf

Publikacja:

6/2009

Strony:

029 - 044
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.