TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Mariusz LISZEWSKI, Bazyli KRUPICZ
WSPÓŁCZYNNIK RESTYTUCJI PRĘDKOŚCI CZĄSTEK PODCZAS ZDERZENIA Z ŁOPATKAMI MŁYNA WIRNIKOWEGO

W pracy zaproponowano, aby wpływ rzeczywistych warunków na restytucję prędkości k uwzględnić za pomocą współczynnika β jako υ’’ = υ’k/β. Warunkami tymi są: cząstka nie ma kształtu kulistego i jest zaburzony przepływ w strumieniu. Oszacowano wartość współczynnika β dla młyna z dwoma wirnikami i pięcioma rzędami łopatek.

Plik niedostępny publicznie

Publikacja:

3/20009

Strony:

087 - 096
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.