TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Romuald MAKOWSKI
ZUŻYCIE JAKO KRYTERIUM OCENY WPŁYWU ŚRODKA SMAROWEGO W SYSTEMIE TRIBOLOGICZNYM

Autor przedstawia metodę i wyniki badań dotyczących wartości pomiaru zużycia elementu pary kinematycznej jako kryterium oceny wpływu środka smarowego w systemie tribologicznym.

Plik artykułu:

2015-07-01-trybologia_nr_2_09_s_81-91_internet.pdf

Publikacja:

2/2009

Strony:

081 - 091
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.