TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Volf LESHCHYNSKY, Hanna WIŚNIEWSKA-WEINERT, Tomasz WIŚNIEWSKI, Tomasz RYBAK
BADANIE WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH WARSTW WIERZCHNICH MODYFIKOWANYCH NANOFAZOWYMI MATERIAŁAMI PROSZKOWYMI

Rozwój technologii wytwarzania zarówno warstw, jak i litych materiałów o strukturze nanokrystalicznej spowodował uzyskanie nowych materiałów, o szerokich możliwościach aplikacyjnych. Zastosowanie niekonwencjonalnych metod wytwarzania nanomateriałów pozwala uzyskać materiały o składzie fazowym nieosiągalnym metodami tradycyjnymi. Okazuje się, że zmniejszając wymiary ziaren znanych materiałów, można uzyskać materiał o lepszych właściwościach fizykochemicznych, mechanicznych itp.

W Instytucie Obróbki Plastycznej przeprowadzono badania warstw wierzchnich stosowanych dla wybranych części konstrukcyjnych pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych. W referacie omówione zostały metody wytwarzania mikro- i nanocząstek proszków dwusiarczków oraz technologia nakładania warstw wierzchnich z nanofazowych materiałów proszkowych. Podane są wybrane wyniki badań tribologicznych omawianych części konstrukcyjnych.

 

Plik artykułu:

2015-07-01-trybologia_nr_2_09_s_63-70_internet.pdf

Publikacja:

2/2009

Strony:

063 - 070
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.