TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Lozica IVANOVIĆ, Danica JOSIFOVIĆ, Goran DEVEDŽIĆ
MODELOWANIE PRZEKŁADNI TROCHOIDALNEJ Z UWAGI NA RÓWNOMIERNE ZUŻYCIE ZĘBÓW

W referacie przedstawiono model teoretyczny zmodyfikowanego zazębienia trochoidalnego, które jest stosowane w pompach systemu Gerotor. Pompy Gerotor należą do maszyn wirujących, których kinematyka oparta jest na zasadzie mechanizmu planetarnego z zazębieniem wewnętrznym. Za pomocą modeli geometrycznych i kinematycznych przeprowadzono szczegółową analizę poślizgu względnego w punktach styku profili; podano też zależności do jego określenia. Poślizg względny jest jednym z najbardziej istotnych czynników spośród parametrów geometrycznych decydujących o warunkach tarcia i zużyciu kontaktujących się powierzchni. Zasadniczym zadaniem w konstrukcji pomp Gerotor jest właściwy dobór parametrów zazębienia dla uzyskania równomiernego zużycia w punkcie z największą prędkością poślizgu, tj. w punkcie najbardziej oddalonym od bieguna zazębienia. Metodologia przedstawiona w referacie umożliwia określenie warunków dla uzyskania równomiernego zużycia z punktu widzenia kinematyki.

Plik artykułu:

2015-06-30-Tribologia_1_2009_s_063_075.pdf

Publikacja:

1/2009

Strony:

063 - 075
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.