TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Paulina NESKA-BAKUS, Ireneusz PIWOŃSKI
WŁAŚCIWOŚCI TARCIOWE I ZUŻYCIOWE POWŁOK TLENKU GLINU WYTWARZANYCH METODĄ ZOL-ŻEL

Badane powłoki tlenku glinu zostały otrzymane w oparciu o metodę zol-żel z wykorzystaniem techniki zanurzeniowej (dip-coating). Na powierzchnie płytek krzemowych nanoszono roztwory prekursora, którym był sec-butoksyglin. Analizę topografii powierzchni wytworzonych powłok tlenku glinu przeprowadzono z wykorzystaniem Mikroskopu Sił Atomowych (AFM). Właściwości tribologiczne zostały scharakteryzowane z użyciem mikrotribometru (T-23) i mikroskopu optycznego. Uzyskane wyniki wskazały istnienie zależności między właściwościami przeciwtarciowymi i przeciwzużyciowymi powłok tlenku glinu a temperaturą wygrzewania próbek. Najlepsze właściwości wykazały powłoki wygrzewane w 1000°C, co spowodowane jest obecnością fazy a-Al2O3.

Plik artykułu:

2015-06-29-Tribo-11v42n1_p117-124.pdf

Publikacja:

1/2011

Strony:

117 - 124
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.