TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Joanna MAŁECKA, Wit GRZESIK, Damian KOWALCZYK, Piotr KISZKA
ANALIZA OBRAZOWA STANU ZUŻYCIA OSTRZA Z CERAMIKI AZOTKOWEJ PO SKRAWANIU ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Artykuł przedstawia wyniki badań zużycia ostrzy narzędzi z ceramiki azotkowej bez powłoki i z powłoką CVD-Al2O3/TiN w skrawaniu żeliwa sferoidalnego o strukturze perlityczno-ferrytycznej, gatunku EN-GJS- -500. Badania obejmowały wyznaczenie krzywych zużycia i odpowiednich trwałości ostrza oraz szczegółową identyfikację mechanizmów zużycia występujących na powierzchni natarcia i przyłożenia. Wykazano obecność różnych mechanizmów, którymi w zależności od warunków obróbki mogą być: zużycie ścierne, adhezja i zużycie chemiczne. Udowodniono większą odporność na zużycie ścierne narzędzi z ceramiki Si3N4 z nałożoną powłoką z ceramiki tlenkowej Al2O3. Do analizy zużycia zastosowano mikroskopię skaningową SEM (Electron Scanning Microscopy), technikę BSE (Back Scattering Electron) i analizę EDX (Energy Dispersive X-Ray Analysis).

Plik artykułu:

2015-06-29-Tribo-11v42n2_p071_084.pdf

Publikacja:

2/2011

Strony:

071 - 084
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.