TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Janusz MUSIAŁ
WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA OPORU RUCHU W TOCZNYM WĘŹLE TRIBOLOGICZNYM

W pracy przedstawiono rozważania dotyczące oceny wpływu obciążenia i czasu pracy węzła tribologicznego oraz chropowatości współpracujących powierzchni (będącej wynikiem procesu technologicznego) na opory ruchu. Badania przeprowadzone na maszynie zużyciowej AMSLER wykazały, że zmiany oporów ruchu podczas eksploatacji pary kinematycznej z tarciem tocznym zachodzą w sposób ewolucyjny, ze zmienną intensywnością. Wyniki badań empirycznych pozwoliły na opisanie modelami matematycznymi zmian momentu tarcia, zachodzących w wyniku oddziaływania wymuszeń zewnętrznych. 

Plik artykułu:

2015-06-11-Tribo_14v_45n4_p085_092.pdf

Publikacja:

4/2014

Strony:

085 - 092
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.