TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Jerzy Maciej STASIAK
OBLICZANIE ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KAWITACJI

Parametry pracy poprzecznych łożysk ślizgowych takie jak nośność, opory ruchu, zapotrzebowanie oleju, położenie czopa względem panewki i stabilność tego położenia są funkcją przepływu oleju w szczelinie smarowej.Projektowanie hydrodynamicznych łożysk ślizgowych często wymaga uwzględnienia w obliczeniach faktu, że w szczelinie smarowej występuje zjawisko kawitacji, które na ogół ma negatywny wpływ na nośność i stabilność pracy łożyska. W wykazach literatury przedmiotu wymieniane są liczne prace, ale żadna nie podaje praktycznej metody obliczeniowej. Po analizie przepływu oleju na granicy strefy skawitowanej sformułowano warunki brzegowe pozwalające rozwiązać przedstawiony problem. Wyniki obliczeń porównano z rezultatami badań eksperymentalnych. We wnioskach podano zalecenia do stosowania proponowanej metody i wskazano potrzebę uzupełnienia jej procedurą eksperymentalnego wyznaczania współczynnika kawitacji.

 

Plik artykułu:

2015-06-26-Tribologia_1-2010_s_129-148.pdf

Publikacja:

1/2010

Strony:

129 - 147
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.