TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Magdalena TRZOS, Witold PIEKOSZEWSKI, Ryszard RUTA
WPŁYW LICZBY BIEGÓW BADAWCZYCH NA OSZACOWANIE ROZRZUTU POWIERZCHNIOWEJ TRWAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ SMAROWANYCH WĘZŁÓW TOCZNYCH

W artykule przedstawiono wyniki badań nad zmianą wyznaczonego rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej powodowaną zmianą liczby biegów badawczych w eksperymencie tribologicznym. Przedstawione rozważania stanowią kontynuację badań dotyczących oceny trwałości zmęczeniowej węzła tarcia opisanych w artykule [L. 1]. Przeprowadzone analizy zostały wykonane na bazie wyników badań przeprowadzonych na zmodernizowanym stanowisku czterokulowym w Laboratorium Badań Tribologicznych ITeE – PIB. W artykule przedstawiono opracowaną metodę oceny wpływu liczby biegów badawczych na wyznaczenie rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej. Przeanalizowano zmiany rozrzutu w zależności od skojarzenia materiałowego węzła tarcia oraz zastosowanego środka smarowego. Przedstawione wyniki potwierdziły możliwość skrócenia czasu eksperymentu przez zmniejszenie liczby biegów badawczych.  

Plik artykułu:

2015-06-25-tribol_2_2010_s_163_175.pdf

Publikacja:

2/2010

Strony:

163 - 175
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.