TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Monika MADEJ
ZWIĘKSZENIE TRWAŁOŚCI EKSPLOATACYJNEJ WĘZŁÓW TARCIA PRZEZ ZASTOSOWANIE POWŁOK DLC TYPU a:C:H ORAZ a:C:H:W

W artykule przedstawiono wyniki badań struktury oraz testów triolo-gicznych powłok DLC typu a:C:H oraz a:C:H:W. Powłoki otrzymywano techniką PACVD na elemenach ze stopu Co-Cr-Mo. Analizę struktury powierzchni i jej elementarnego składu oceniano z użyciem mikroskopu skaningowego SEM. Twardość elementów bez powłoki oraz z powłoka-mi a:C:H i a:C:H:W zmierzono z użyciem miktwardościomierza Matsuzawa, stosując obciążenie 10 G (HV0,01). Badania odporności materiałów testowych na zużycie tribologiczne przeprowadzono na mikrotribometrze T-23 oraz na aparatach T-01M typu ball-on-disc, w układzie kulka z Al2O3 – tarcza ze stopu Co-Cr-Mo z powłokami DLC, w warunkach tarcia technicznie suchego oraz smarowania roztworem Ringera. Badania tarciowe realizowano również na maszynie T-17, pracującej w skojarzeniu: trzpień–płytka w warunkach tarcia ze smaro-waniem roztworem Ringera. Wyniki otrzymane podczas zrealizowanych badań wykazały, że zastosowanie powłok DLC zdecydowanie zwiększa trwałość eksploatacyjną pokrytych powierzchni, przy czym najbardzej stabilnymi parametrami charakteryzują się powłoki typu a:C:H.

Plik artykułu:

2015-06-25-tribol_2_2010_s_069_86.pdf

Publikacja:

2/2010

Strony:

069 - 086
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.