TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Rafał KOZDRACH, Jolanta DRABIK, Ewa PAWELEC, Jarosław MOLENDA
WPŁYW DODATKU MODYFIKUJĄCEGO NA BAZIE POLIMEROWO-KRZEMIONKOWEJ ORAZ WYMUSZEŃ MECHANICZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE EKOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH

W publikacji przedstawiono wyniki badania wpływu opracowanego dodatku AR (polimerowo-krzemionkowego) na właściwości fizykochemiczne wybranych kompozycji smarowych, wytworzonych na bazie oleju mineralnego z zagęszczaczem litowym oraz z zagęszczaczem nieorganicznym Aerosil.Wykonano badania właściwości fizykochemicznych dla smarów plastycznych pozbawionych modyfikatora i porównano je z wynikami uzyskanymi dla smarów plastycznych zawierających dodatek modyfikujący. Wyznaczono penetrację, penetrację po przedłużonym ugniataniu, temperaturę kroplenia oraz wydzielanie oleju ze smaru.Na podstawie wyników ww. badań fizykochemicznych stwierdzono, że dodatek modyfikujący AR wpływa na wzrost temperatury kroplenia smarów plastycznych oraz na zmniejszenie wydzielania się oleju ze smaru. Natomiast wartość penetracji badanych kompozycji smarowych obniża się po wprowadzeniu do ich struktury dodatku zarówno przed ugniataniem, jak i po przedłużonym ugniataniu.Spadek penetracji badanych smarów plastycznych wywołany obecnością dodatku modyfikującego nie dyskwalifikuje ich z zastosowania praktycznego, gdyż przemysł spożywczy wymaga stosowania smarów plastycznych w zakresie penetracji odpowiadającej 2–3 klasie konsystencji.

Plik artykułu:

2015-06-25-tribol_2_2010_s_035_46.pdf

Publikacja:

2/2010

Strony:

035 - 046
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.