TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Jolanta DRABIK
TRWAŁOŚĆ UŻYTKOWA I STABILNOŚĆ OKSYDACYJNA MODYFIKOWANYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań stabilności oksydacyjnej oraz trwałości użytkowej opracowanych smarów plastycznych bez i z dodatkiem modyfikatorów jakości. Skuteczność działania zastosowanych dodatków w smarze plastycznym oceniono na podstawie stabilności oksydacyjnej wyznaczonej metodami analizy termicznej. W celu zbadania zdolności smarów do zabezpieczenie właściwego smarowania w dłuższym okresie czasu przeprowadzono standardowy testy łożyskowy przy zadanym obciążeniu wzdłużnym, wysokich obrotach oraz w warunkach podwyższonych temperatur, co umożliwiło wyznaczenie trwałości użytkowej smarów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy. Stwierdzono pozytywny wpływ zastosowanych dodatków zarówno na stabilność oksydacyjną, jak i na trwałość użytkową smarów plastycznych. 

 

Plik artykułu:

2014-11-25-Tribo_14v_45n4_p033_041.pdf

Publikacja:

4/2014

Strony:

033 - 041
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.