TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Sławomir ZIMOWSKI, Barbara SWATOWSKA, Wiesław RAKOWSKI
WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWZUŻYCIOWE AMORFICZNYCH WARSTW a-Si:C:H STOSOWANYCH W OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH

Amorficzne uwodornione warstwy na bazie krzemu i węgla a-Si:C:H pełnią rolę warstw antyrefleksyjnych w ogniwach fotowoltaicznych. Warstwy o grubości rzędu 100 nm zostały osadzone niskotemperaturową techniką PECVD na podłożach z krzemu monokrystalicznego  i multikrystalicznego. Analiza składu chemicznego metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni FTIR potwierdza obecność dużej ilości wiązań wodorowych w strukturze warstw. Przyczepność warstw do obydwu typów podłoży określono na podstawie testów zarysowania. Odporność na zużycie wyznaczono w teście tribologicznym w styku kula Al2O3–tarcza. Nałożenie warstwy a-Si:C:H obniża współczynnik tarcia do ok. 0,1 i zwiększa odporność na zużycie ok. 4 razy w stosunku do krzemu  monokrystalicznego bez powłoki i w mniejszym stopniu w stosunku do krzemu  multikrystalicznego.

Plik artykułu:

2015-06-25-tribol_3_s_263_273.pdf

Publikacja:

3/2010

Strony:

263 - 273
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.