TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Marcin KOT
DEFORMACJE I PĘKANIE UKŁADÓW POWŁOKA–PODŁOŻE PRZY OBCIĄŻENIACH DZIAŁAJĄCYCH W STYKU SKONCENTROWANYM

W publikacji zostały zaprezentowane rozważania na temat deformacji i niszczenia układów powłoka podłoże przy obciążeniach działających w styku skoncentrowanym. Przedstawiono wyniki modelowania metodą elementów skończonych i na ich podstawie analizowano wartości nacisków powodujących odkształcenia plastyczne podłoża i pękanie powłok w zależności od geometrii styku i grubości powłoki. Przedstawiono także wyniki testów indentacyjnych przy użyciu wgłębników o różnych promieniach zaokrąglenia Ri dla powłok TiN o względnych grubościach t/Ri z zakresu 0,005÷0,25. Porównując wyniki eksperymentów z analizami MES sporządzono mapę deformacji i pękania badanych układów powłoka–podłoże.

Plik artykułu:

2015-06-25-tribol_3_s_125_134.pdf

Publikacja:

3/2010

Strony:

125 - 134
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.