TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Kazimierz FURMANIK
WPŁYW KONFIGURACJI TRASY NA OPORY RUCHU PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO RUROWEGO

Przenośniki zgrzebłowe rurowe, coraz szerzej stosowane w wielu przemysłach, charakteryzują się, obok wielu zalet, dużymi oporami ruchu, które powodują znaczne zużycie ścierne jego elementów. Na te opory istotny wpływ ma także konfiguracja trasy przenośnika, której wpływ analizowano w pracy. Wykazano, że przez odpowiednie skonfigurowanie trasy można ograniczyć opory ruchu przenośnika, a uzyskane zależności pozwalają to osiągnąć.

Plik artykułu:

2015-06-25-tribol_3_s_035_47.pdf

Publikacja:

3/2010

Strony:

035 - 047
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.